Skip to content

O nas

ReNewTown

Nasza organizacja zajmuje się śledzeniem przebiegu modernizacji postkomunistycznych budynków. Głównym celem jest monitorowanie procesów modernizacyjnych i zapewnienie transparentności oraz jakości tych działań.

Organizacja śledzi postęp prac modernizacyjnych, w tym planowanie, wykonanie i ocenę efektów końcowych. Przykładają dużą wagę do jakości wykonania i przestrzegania norm budowlanych, a także dbają o zgodność projektów z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Poprzez swoją działalność, Centrum Monitorowania Modernizacji dąży do zapewnienia odpowiedniej jakości modernizacji postkomunistycznych budynków oraz świadczenia informacji dla społeczności lokalnych, inwestorów i władz miejskich. Mamy na celu zwiększenie transparentności, zaufania i jakości modernizacji, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju zrównoważonego rozwoju miast. Zmieniamy garaże blaszane na nowoczesne.